Ordlista

 • Trombocyter

  Kallas också blodplättar. Det är bl.a. dem som gör att blodet koagulerar (stelnar).

 • Neutrofiler

  En typ av leukocyter (vita blodkroppar) det är dem som skyddar oss mot bakterieinfektioner.

 • Cytostatika

  Läkemedel som förstör cellerna eller hämmar deras tillväxt. De påverkar framförallt tumörceller eftersom de delar sig snabbt. Tidigare kallades det cellgifter, i Uppsala och dem flesta andra barnonkologer i Sverige så kallas det “guldmedicin”

 • Benmärg

  I benmärgen bildas de olika blodkropparna (röda och vita samt blodplättar). I en normal benmärg finns en jämn fördelning av blodkroppar som är olika gamla. När en blodkropp mognat tillräckligt släpps den ut i blodet. Benmärgen finns inuti skelettet ich ser ut som tjockt blod.

 • Benmärgsprov

  Provet tas för att se mognadsstadier i benmärgen. Det tas från höftbenet när barnet är sövt.

 • Cancer

  Någon av kroppens celler fungerar inte som den ska och förökar sig väldigt fort. Vanligtvis tar kroppen död på dem cellerna, men ibland fungerar det inte och man får cancer. Beroende på var detta börjar så blir det olika sorters cancer.

 • CVK centrl venkateter

  En tunn plastslang som opereras in i ett stort kärl på halsen. Slangen går under huden en liten bit innan den går in i kärlet. En CVK kan sitta i flera månader. Den används för att kunna ge flera olika sorters mediciner samtidigt utan att de får kontakt med varandra.

 • EMLA

  Salva som bedövar huden, ska sitta minst en timme.

 • Erytrocyter

  Röda blodkroppar. De transporterar syret ut i kroppen.